Fantom PET-CT

< wróć do Fantomy PET i PET-CT

    Fantom PET-CT zawiera wewnętrzne struktury (trzy pręty i sześć sfer), które pozwalają ocenić wzajemną dokładność położenia obrazów PET i CT. Umożliwia określenie dokładności korekcji pochłaniania opartej na CT, dzięki napełnianym źródłom umieszczonym wewnątrz. Promieniowanie pochodzące ze źródeł jest pochłaniane przez wodę, struktury wewnętrzne i materiał kontrastowy CT.


SPECYFIKACJA


043-771 Fantom PET-CT
Główny cylinder: Ø21.6 x 18.6 cm
Wew. długość fantomu: 180 mm
Wew. średnica pięciu wypełnianych sfer: 10 mm, 13 mm, 17 mm, 22 mm, 28 mm
Wew. odległość sfery od ściany: 70 mm
Objętość pustego cylindra: 9.7 L
Rozmiar wkładki głównego cylindra:
Średnica zewnętrzna: 51 mm
Długość: 180 mm
Górny cylinder:
Zewnętrzna średnica cylindra: ~5.1 cm
Wewnętrzna średnica cylindra: ~4.0 cm
Wewnętrzna wysokość cylindra: ~8.2 cm
Zewnętrzna wysokość cylindra: ~12.0 cm
Objętość pustego cylindra: 408 cm2
Trzy aluminiowe tuby:
Jedna o dł. 12.7 cm: ~1.7 ml
Dwie o dł. 17.8 cm: ~2.5 ml
Pierścień symulujący kości:
Wypełniony fabrycznie kompozytem odpowiadającym kościom, nie otwierany
Zewnętrzna objętość: 256 ml,
Wewnętrzna objętość: 110 ml