Fantom płucno-kręgowy

< wróć do Fantomy narządowe

    Fantom składa się z dwóch komór, które mają kształt płuc. Komory te mogą być napełnione Styrofoam® i wodą w celu naśladowania tkanki płucnej. Komory płucne wypełnione Styrofoam® i roztworem radioaktywnym symulują tkankę płucną o gęstości od ~0.3 g/cm3 i o każdej żądanej radioaktywności. Fantom ten może być używany z dodatkową wkładką sercową (jak na rys. poniżej) dostępną osobno.


SPECYFIKACJA


043-740 Fantom płucno-kręgowy
Wewnętrzna średnica modelu eliptycznego:
Długa oś elipsy: 30.5 cm
Krótka oś elipsy: 22.1 cm
Wewnętrzna wysokość: 18.6 cm
Objętości:
Pusty cylinder: ~9.4 L
Lewe płuco (bez Styrofoam®): 0.9 L
Prawe płuco (bez Styrofoam®): ~1.1 L
Lewe płuco (z Styrofoam®): ~0.36 L
Prawe płuco (z Styrofoam®): ~0.44 L
Waga transportu: 4.9 kg

 

Opcje dodatkowe:
043-730 Wkładka do fantomu z trzema źródłami liniowymi
043-777 Sercowa wkładka do fantomu