Linerator

< wróć do Akcesoria do mierników aktywności - Atomlab

    Symuluje osiem różnych wartości aktywności przy użyciu jednego źródła. Linerator jest prostym narzędziem do dokładnej i wiarygodnej weryfikacji liniowości pomiaru miernika aktywności. Wyniki testu są dostępne po paru minutach, bez długiego oczekiwania na naturalny rozpad izotopu, przez co test można wykonywać częściej. Rutynowa kontrola może zapobiec ewentualnym problemom, zanim one wystąpią.
    Linerator jest zestawem pięciu tub. Cztery tuby używane są do bezpośredniego wykonania testu, piąta, wymienna, stosowana jest w zależności od zakresu pomiaru.
    Aby wykonać test liniowości należy włożyć źródło Tc-99m o maksymalnej wartości, przeznaczonej do pomiaru, do centralnej tuby, następnie umieścić tubę w komorze jonizacyjnej. Pozostałe tuby umieszczane są współśrodkowo dookoła tuby centralnej. Wyniki pomiaru dla poszczególnych tub są zapamiętywane, normalizowane względem predefiniowanych współczynników.
    Linerator symuluje osiem różnych wartości aktywności używając jednego źródła. Każda zewnętrzna tuba pochłania dawkę promieniowania i zmniejsza aktywność źródła mierzoną przez miernik.

 

SPECYFIKACJA


086-509 Linerator
Waga: 3 kg