nanoScan SPECT/PET/CT

< wróć do Systemy nanoScan

    Jedną z najnowocześniejszych technik stosowanych w ostatnich latach do badań preklinicznych (myszy, szczury, świnki morskie, króliki) jest wielomodalne obrazowanie in vivo. Wachlarz możliwych rozwiązań technicznych, jak również szereg zastosowań umożliwia personalizowanie urządzenia, co czyni je wygodnym narzędziem dla każdego naukowca. 

    Zastosowanie technik medycyny nuklearnej do obrazowania takich jak  PET czy SPECT w powiązaniu z właściwościami techniki CT w systemie preklinicznym umożliwia realizację wielu interdyscyplinarnych projektów badawczych. Cały szereg możliwości związany z jego zastosowaniem w istotny sposób zapewnia postęp dziedzin takich jak np. radiochemia, radiofarmacja czy farmacja, stosując do testów szeroki zakres izotopów promieniotwórczych (np.: 99mTc, 131I, 11C, 18F, 68Ga).

    Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne zastosowane przy projektowaniu całej rodziny systemów nanoScan firmy Mediso zarówno w sposób jakościowy, a przede wszystkim ilościowy pozwalają ocenić otrzymane w testach wyniki. Zastosowane oprogramowanie oraz multimodalna technologia użyta przy konstruowaniu nanoSystemów firmy Mediso umożliwia wykrycie już niewielkich śladów radioznacznika, przy jednoczesnym szybkim i dokładnym obrazowaniu struktury całego ciała zwierzęcia. Możliwość prowadzenia badań dynamicznych (biodystrybucji), czy obrazowania w czasie rzeczywistym istotnie zwiększa pole zastosowań systemów preklinicznych firmy Mediso.