Strona główna Oferta Urządzenia Mierniki skażeń, bramki System monitoringu pacjentów PADOS


System monitoringu pacjentów PADOS

< wróć do Mierniki skażeń, bramki

    System PADOS to system monitoringu pacjentów oddziałów terapii jodowej. System PADOS umożliwia okresowy pomiar i zapis aktualnej aktywności i/lub dawki. Detektory zamontowane są nad łóżkami (na suficie), dla każdego z pacjentów osobno. Jako detektor używana jest sonda scyntylacyjna NaI. Za pomocą seryjnego interfejsu (RS-485) detektory są podłączone do centralnego komputerowego systemu sterowania.

    Zmierzone wartości są analizowane i przechowywane w systemie komputerowym. Do monitoringu stosowane są jedynie wartości zmierzone w stałych odstępach czasu. Na podstawie zarejestrowanych wyników system komputerowy wylicza możliwy czas osiągnięcia aktywności poniżej limitu umożliwiającego wypisanie pacjenta. Optymalizuje to planowanie prowadzenia terapii na oddziale. Zmierzone wartości są przesyłane do centralnego systemu komputerowego za pomocą sieci i służą do graficznego przedstawienia wyników na planie oddziału. Dane dla pojedynczego pacjenta mogą być zarówno wyświetlane jak i drukowane. Mogą też posłużyć do wygenerowania wymaganych raportów.