Interview XP

< wróć do Oprogramowanie

    InterViewXP to specjalistyczny pakiet oprogramowania do przetwarzania obrazów medycyny nuklearnej dla wszystkich rodzajów badań SPECT i WholeBody, przeznaczony do użytku w systemie Windows, wykorzystujący jego dobrze znany i przyjazny użytkownikowi interfejs. Wysoka rozdzielczość obrazu oraz wyświetlanie w trybie true-color zapewnia doskonałą jakość prezentacji obrazu w wielu formatach.

    Zadania kliniczne podzielone są na logiczne etapy i kontrolowane przez wysoce zautomatyzowane narzędzia przetwarzające. Każdy z etapów odpowiada stronie instrukcji i w razie potrzeby umożliwia użytkownikowi powrót do poprzednich etapów celem wprowadzenia zmian.

    W prosty, interaktywny sposób można tworzyć raporty z dowolnie połączonymi obrazami i tekstem, stosując zdefiniowane przez użytkownika szablony. Pakiet oprogramowania umożliwia wymianę danych ze stacją roboczą z wykorzystaniem protokołu DICOM.