Biodex
Produkty:Osłonny pojemnik do przenoszenia strzykawek
Osłona stołowa L-Block Deluxe
System transportowy PET dla jednego pojemnika na pojedynczą dawkę
Fantom Jaszczaka SPECT z kołnierzem
Linerator
Stół do echokardiografii Econo
Iniektor
Zestaw Tec-Control Aluminum Breakthru
Osłonka strzykawki Pro-Tec III
Osłonka strzykawki Pro-Tec IV
Osłonka strzykawki Pro-Tec PET
Osłonka fiolki z magnetyczną pokrywką
Osłona stołowa pionowa - gamma
Osłona stołowa L-Block
Ruchoma osłona przed promieniowaniem - mobile-compact
Kosz na odpady - gamma
Szczypce
System transportowy PET dla dwóch pojemników na pojedynczą dawkę
Bar Fantom
Fantom mózgu 3D Hoffmana
Wkładka do fantomu z trzema źródłami liniowymi
Fantom PET-CT
Osłona do testu molibdenowego
Miernik aktywności Atomlab 500
System wychwytu tarczycy Atomlab 960
Stół do echokardiografii EchoPro
Stół warsztatowy - cyklotron
System dystrybucji PET DDS
Zestaw Tec-Control
System aerozolowy do wentylacji płuc Venti-Scan IV
Nosze do MRI
Osłonka strzykawki Pro-Tec II
Osłonka strzykawki Beta
Statyw do iniekcji
Osłona stołowa L-Block z osłoną komory miernika
Ruchoma osłona przed promieniowaniem - mobile
Gogle ochronne
System transportowy PET dla trzech pojemników na pojedynczą dawkę
Prostokątny, płaski fantom napełniany
Fantom antropomorficzny tułowia
Sercowa wkładka do fantomu
Miernik aktywności Atomlab 500 Plus
Stół stalowy
Stanowisko dla pracowni PET - stół
Ochronna wkładka do komory miernika
Osłonka strzykawki Pro-Tec PET-MR
Nosze do MRI z regulacją do pozycji Fowlera
Wolframowa osłonka fiolki
Osłona pojemnika na ostre odpady medyczne
Osłona stołowa - gamma/beta
Ruchoma osłona przed promieniowaniem - Clear-Lead
Fartuch ochronny
System transportowy PET dla pojemnika na fiolkę
Fantom płucno-kręgowy
Fantom rozpraszania PET NEMA
Fantom Jaszczaka SPECT-PET bez kołnierza
Uchwyt do komory miernika
Licznik studzienkowy Atomlab Wipe Test Counter
Stół operacyjny do aparatów z ramieniem C
Ołowiana osłonka fiolki
Stojak-osłona na strzykawkę
Pojemnik osłonny na odpady
Osłona pojemnika na wysokoenergetyczne ostre odpady medyczne
Ruchoma bariera - Clear-Lead
Beczka na odpady niskoenergetyczne
System transportowy PET dla dwustronnego pojemnika
Fantom czułości PET NEMA
Uchwyt do komory miernika - duży
Zestaw sześciu sferycznych wkładek
Stół operacyjny do aparatów z ramieniem C
Osłonka fiolki PET
Stojak na osłonki strzykawek
Osłona pojemnika na ostre odpady medyczne beta/gamma
Osłona pojemnika na wysokoenergetyczne ostre odpady medyczne PET
Fotel do iniekcji i odpoczynku
Rękawice osłabiające promieniowanie
Uchwyt miedziany
Beczka na odpady wysokoenergetyczne
Ruchoma osobista bariera Clear-Lead
Osłonka fiolki za szkła ołowianego
Kosz na odpady - beta/gamma
Fantom szyi
Krzesło do iniekcji
Pierścień osłonny na komorę miernika
Uchwyt ścienny do pojemników na pojedyncze dawki
Recapper