Biodex
Produkty:Osłonny pojemnik do przenoszenia strzykawek
Osłona stołowa L-Block Deluxe
System transportowy PET dla jednego pojemnika na pojedynczą dawkę
Fantom Jaszczaka SPECT z kołnierzem
Linerator
Stół do echokardiografii Econo
Iniektor
Zestaw Tec-Control Aluminum Breakthru
Osłonka strzykawki Pro-Tec III
Osłonka strzykawki Pro-Tec IV
Osłonka strzykawki Pro-Tec PET
Osłonka fiolki z magnetyczną pokrywką
Osłona stołowa pionowa - gamma
Osłona stołowa L-Block
Ruchoma osłona przed promieniowaniem - mobile-compact
Kosz na odpady - gamma
Szczypce
System transportowy PET dla dwóch pojemników na pojedynczą dawkę
Bar Fantom
Fantom mózgu 3D Hoffmana
Wkładka do fantomu z trzema źródłami liniowymi
Fantom PET-CT
Osłona do testu molibdenowego
Miernik aktywności Atomlab 500
System wychwytu tarczycy Atomlab 960
Stół do echokardiografii EchoPro
Stół warsztatowy - cyklotron
System dystrybucji PET DDS
Zestaw Tec-Control
System aerozolowy do wentylacji płuc Venti-Scan IV
Nosze do MRI
Osłonka strzykawki Pro-Tec II
Osłonka strzykawki Beta
Statyw do iniekcji
Osłona stołowa L-Block z osłoną komory miernika
Ruchoma osłona przed promieniowaniem - mobile
Gogle ochronne
System transportowy PET dla trzech pojemników na pojedynczą dawkę
Fantom antropomorficzny tułowia
Sercowa wkładka do fantomu
Miernik aktywności Atomlab 500 Plus
Stół stalowy
Stanowisko dla pracowni PET - stół
Ochronna wkładka do komory miernika
Osłonka strzykawki Pro-Tec PET-MR
Nosze do MRI z regulacją do pozycji Fowlera
Wolframowa osłonka fiolki
Osłona pojemnika na ostre odpady medyczne
Osłona stołowa - gamma/beta
Ruchoma osłona przed promieniowaniem - Clear-Lead
Fartuch ochronny
System transportowy PET dla pojemnika na fiolkę
Fantom płucno-kręgowy
Fantom rozpraszania PET NEMA
Fantom Jaszczaka SPECT-PET bez kołnierza
Uchwyt do komory miernika
Licznik studzienkowy Atomlab Wipe Test Counter
Stół operacyjny do aparatów z ramieniem C
Ołowiana osłonka fiolki
Stojak-osłona na strzykawkę
Pojemnik osłonny na odpady
Osłona pojemnika na wysokoenergetyczne ostre odpady medyczne
Ruchoma bariera - Clear-Lead
Beczka na odpady niskoenergetyczne
System transportowy PET dla dwustronnego pojemnika
Fantom czułości PET NEMA
Uchwyt do komory miernika - duży
Zestaw sześciu sferycznych wkładek
Stół operacyjny do aparatów z ramieniem C
Osłonka fiolki PET
Stojak na osłonki strzykawek
Osłona pojemnika na ostre odpady medyczne beta/gamma
Osłona pojemnika na wysokoenergetyczne ostre odpady medyczne PET
Fotel do iniekcji i odpoczynku
Rękawice osłabiające promieniowanie
Uchwyt miedziany
Beczka na odpady wysokoenergetyczne
Ruchoma osobista bariera Clear-Lead
Osłonka fiolki za szkła ołowianego
Kosz na odpady - beta/gamma
Fantom szyi
Krzesło do iniekcji
Pierścień osłonny na komorę miernika
Uchwyt ścienny do pojemników na pojedyncze dawki
Recapper